Vi som jobbar på F3nix omsorg

• Benny Junge är VD. Han ansvarar för att verksamheten skall fungera och att rätt personal finns på F3nix 24 timmar om dygnet. Benny arbetar med placeringar och marknadsföring.

Han ansvarar och utbildar klienterna i kriminalitetsprogrammet "Kriminalitet som livsstil".

• Victor Pereira är verksamhetsansvarig. Han sköter företagets ekonomi, inköp, upphandlingar, ramavtal m.m. 

Victor är utbildad alkohol/drogterapeut och leder även 12-stegslektioner  och terapisessioner.

 

Mikaela Blomdahl är nyanställd operativ chef som kommer att leda behandlingshemmet och ansvara för att den vård som erbjuds våra klienter håller högsta möjliga kvalitét. Mikaela är utbildad Socionom och kommer från Kriminalvården där hon under många år arbetat med såväl utsluss som kontraktvårdsplaceringar samt i ledande position. 

• Lena Salomonsson är föreståndare och ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller
boende samt de lagar och förordningar som direkt eller
indirekt omfattar verksamheten. Lena är leg. sjuksköterska med arbetsområde psykiatri, neuropsykiatri missbruk.


• Ramona Torpan är specialistläkare inom missbruk och psykiatri och träffar klienterna kontinuerligt under hela behandlingstiden.

• Jessica Kristiansson är bitr. föreståndare och leder den dagliga verksamheten på behandlingshemmet. Jessica är utbildad behandlingspedagog med bred vidareutbildning specifikt för vår målgrupp.

• Christina Fransson är behandlingspedagog och arbetar med våra klienter som kontaktperson. 

 • Christian och Eddie är trainees och utbildar sig till alkohol- och drogterapeuter. 
 

• Cecilia Sköld fungerar som husvärdinna. Hon hjälper klienterna med allt runt omkring utöver behandlingen. Cecilia är också kontaktperson och ansvarar för stödboendet hos oss.

• Robin, Pardes, Mathias och Kim sköter om hemmet på kvällar, nätter och helger. 

Hemmet är bemannat 24 timmar per dygn året runt. 

 

Samtlig personal genomgår handledning med extern handledare kopplad till behandlingshemmet.

"