Vi som jobbar på F3nix omsorg

Benny Junge är VD. Han ansvarar för att verksamheten skall fungera och att rätt personal finns på F3nix, 24 timmar om dygnet. Benny arbetar med placeringar och marknadsföring.

Han ansvarar och utbildar klienterna i kriminalitetsprogrammet "Kriminalitet som livsstil".

Victor Pereira är administrativt ansvarig. Han sköter företagets ekonomi, inköp, upphandlingar, ramavtal m.m. 

Victor är utbildad alkohol/drogterapeut och leder även 12-stegslektioner  och terapisessioner. Victor arbetar också med placeringar.

 

Mikaela Blomdahl är anställd operativ chef som kommer att leda behandlingshemmet och ansvara för att den vård som erbjuds våra klienter håller högsta möjliga kvalitét. Mikaela är utbildad Socionom och kommer från Kriminalvården där hon under många år arbetat med såväl utsluss som kontraktvårdsplaceringar samt i ledande position. 

 

Cecilia Öberg är anställd biträdande föreståndare som har ansvar för den dagliga driften av behandlingshemmet. Cecilia är utbildad sociolog med social hållbarhet som huvudämne och kommer närmast från Kriminalvården, och har där i huvudsak arbetat med juridiska frågor i en administrativ tjänst samt i flera år arbetat klientnära.

Lena Salomonsson är föreståndare och ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller
boende samt de lagar och förordningar som direkt eller
indirekt omfattar verksamheten. Lena är leg. sjuksköterska med arbetsområde psykiatri, neuropsykiatri missbruk.


Ramona Torpan är specialistläkare inom missbruk och psykiatri och träffar klienterna kontinuerligt under hela behandlingstiden.

Jessica Kristiansson är behandlingspedagog med bred vidareutbildning specifikt för vår målgrupp och arbetar som kontaktperson.

Katarina Ljungbeck är behandlingspedagog och arbetar med våra klienter som kontaktperson. 

Christian Junge och Eddie Kettner är trainees och utbildar sig till alkohol- och drogterapeuter.

Pardes, Mathias, Carl och Anders sköter om hemmet på kvällar, nätter och helger. 

Utöver ovanstående personal, som tillhör behandlingsarbetet, har vi även anställd kock, vaktmästare, chaufför och husmor.

Hemmet är bemannat 24 timmar dygnet runt, året om. 

 

Samtlig personal genomgår handledning med extern handledare kopplad till behandlingshemmet.

"