F3nix omsorg bedriver stödboendeverksamhet i samarbete med Samverket i Malmö AB.

Vi erbjuder stödboende med tre olika skyddsbarriärer:

Stödboende i HVB-hem är den form där klienten har bäst skydd med hög personaltäthet dagtid och personal nattetid. Klienterna bor kollektivt i egen fastighet frånskild från behandlingsklienter. Varje klient har egen kontaktperson som finns i deras närhet dagligen. Stödboendet finns i Stockaryd.

 

Stödboende i kollektivform är den form där klienten t.ex. efter avslutad behandling kan fortsätta med personal dagtid och personal i bakjour nattetid. Klienterna bor kollektivt i 3, 4 eller femrumslägenhet. Varje klient har eget sovrum och delar vardagsrum och kök. Varje klient har egen kontaktperson som finns i deras närhet dagligen. Stödboende i kollektiv finns f.n. i Malmö och i Skillingaryd.

 

Stödboende i träningslägenhet är den form där klienten har kommit långt i sin nykterhet/drogfrihet. Här finns krav att klienten skall ha sysselsättning. I vissa fall kan klienten överta sin lägenhet och få ett förstahandskontrakt. Här finns personal dagtid och personal i bakjour nattetid. Klienterna har egen lägenhet etta, tvåa eller trea som är fullt möblerade. Varje klient har egen kontaktperson som finns i deras närhet dagligen. Stödboende i träningslägenhet finns f.n. i Malmö, Skillingaryd, Sävsjö och Stockaryd.

 

Tillsammans har vi lång erfarenhet och stor kunskap av att arbeta med vår målgrupp som behöver stöd och hjälp. Målgruppen är bred och kan ha olika utmaningar. Vi ser lösningen, inte problemet, och lösningen ser olika ut från tillfälle till tillfälle. För det som fungerar och passar för en person behöver inte vara rätt för en annan.

Våra fantastiska medarbetare vet att man behöver ha tålamod, visa tillit och stå kvar för att kunna bygga förtroende hos målgruppen som vi arbetar med. Flexibilitet och prestigelöshet är därför en del av vår arbetsmetod. Vi möter klienten där han eller hon befinner sig. Kontaktpersonen jobbar också mycket med personens olika nätverk, både de privata och professionella, och fungerar som spindeln i nätet.

Våra medarbetare som arbetar hos oss har alla lång erfarenhet, kunskap och inte minst ett stort engagemang och en vilja att göra skillnad för dem de möter.

Strukturerade stödinsatser tar vi helhetsansvar för.

Daglig struktur är central och vi skräddarsyr innehållet utifrån den enskilde personens förutsättningar. Jourtelefon finns alltid för klienten och dennes nätverk dygnet runt.

Vi har möjlighet att kombinera behandling med olika former av stödboenden, såväl individuella som kollektiva boenden och boenden med personal på plats dygnet runt. Det gör att vi framgångsrikt kan hjälpa personer som även behöver hjälp och stöd med ett boende.

Samarbetspartner www.samverketmalmo.se

Välkommen att ringa för mer information.

Benny Junge      0382-577 263

Victor Pereira    0382-577 262