Behandlingsmetod

Behandlingen på F3nix omsorg utgår från AA/NA:s 12 stegsprogram, Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten och Gunnar Bergströms teorier om kriminalitet som livsstil. Fokus för vårt arbete ligger på klientens beteendemönster och tankesystem. Förändringsarbetet sker genom gruppterapi, enskilda samtal med alkohol- och drogterapeut, samtalscoach och behandlande kontaktperson. Vi strävar efter att arbeta som ett team och teamets uppgift är att hjälpa, stödja och undervisa klienten enligt ovan nämnda teorier.

På F3nix omsorg har vi alltid en individanpassad behandling och därför kan vi ha ett något lägre tempo i behandlingen eftersom våra klienter, särskilt de med neuropsykiatriska funktionsvariationer, inte har det tålamod och den ro i kroppen som krävs att delta i mer intensiv undervisning som andra behandlingshem med 12 stegs inriktning har. Det viktiga är att behandlingen är individuellt utformad.

Det är viktigt att uppmuntra och stötta klienten att få eller återta kontakten med positiva delar av sitt sociala nätverk utanför F3nix omsorg och därför främjar vi kontakt med familj, sunda nyktra/drogfria vänner, myndighetskontakter och AA/NA grupper på hemmaplan. Behandlingshemmet har sett att goda relationer med det sociala nätverket har stor betydelse för klienterna fortsatta nykterhet efter avslutad behandling. Kontinuerligt mötesgående hos AA/NA har uppmärksammats i socialstyrelsens riktlinjer som en viktig faktor med högre evidensgrad för positivt behandlingsutfall. F3nix omsorg arbetar aktivt för att klienten ska få en positiv kontakt med sin AA/NA grupp på hemmaplan redan under utslussningen, för att klienten ska få en naturlig övergång till mötesgående på hemmaplan även efter avslutad behandling.

Utslussningen från F3nix omsorg är en annan viktig del av behandlingen och syftar till att ge klienten tillgång till ett strukturerat och innehållsrikt vardagsliv efter hemkomst sitt vardagsliv. Klienten bör komma igång med någon form av sysselsättning så som utbildning eller praktikplats/arbete snarast efter behandlingen.

 

 

Teologi

F3nix omsorg erbjuder teologisk undervisning 1-2 gånger per vecka. Gemensamma bönestunder och gudstjänst erbjuds för klienter.

Den teologiska undervisningen är givetvis frivillig.

 

"Genomförandeplanen skräddarsys för klienten utifrån uppdraget från placerande kommun"