Platsförfrågan
Benny Junge   0382 - 577 263
Victor Pereira 0382 - 577 262

SSIL kvalitetsindex:

 8,5 

Ladda ner rapport

VÄLKOMMEN TILL F3NIX Omsorg

F3nix omsorg är ett HVB hem som ligger naturskönt i parkmiljö i det lilla samhället Stockaryd i Småland. Vi förfogar över tre separata boendehus med plats för 8 klienter i varje hus. Ett aktivitetshus där finns behandlingsrum, samtalsrum, aula, gym, gymnastiksal och bibliotek. I huvudbyggnaden finns matsal med eget kök och administration.

Alla klienter får tillgång till eget rum.

 
Vår målgrupp

 

Män och kvinnor som är 25 år och uppåt med ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Klienterna kan också ha neuropsykiatriska funktionsvariationer eller annan psykisk ohälsa i kombination med missbruket/beroendet. Vi kan erbjuda stöd i att behandla kriminalitetsproblematik och andra beteendestörningar. 

Vi tillåter att klienten har med sig sitt husdjur hit.